A projekt eredményei

2014. június 24, 15:40

A projekt eredményeit számos formában teszi közzé az MST és MSTT konzorciuma, így elektronikus formában ezen az oldalon is. Tájékoztatjuk, hogy az alábbi ismertető kulcsszavaira kattintva egy-egy kutatási téma tanulmányát éri el. A kötelező tanulmánykiadáson túl készítettünk leporellót, brosúrát és tanulmánykötetet is, melyeket az adott témánál érhetnek el, illetve ezek nyomtatott változatát keressék a szakmai társaságok irodáiban.  

A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása című, a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Sportmenedzsment Társaság konzorciuma által megvalósított TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívás, a lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése célú konstrukció keretében valósult meg.

A projekt legmeghatározóbb eredményeiként azon hiánypótló elemzések, ismeretanyagok, iránymutatások, ajánlások megszületése jelölhető meg, melyek az egészségfejlesztési célkitűzésekhez kapcsolhatók, közérthetőek, és sportszervezési szemszögből mutatják be elsősorban a sport- és a társadalomtudományok, a sportegészségügy, a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás, valamint a közigazgatás és a sportszolgáltatások területén fennálló helyzetet, kitörési pontokat.

Kutatási tématerületek

  1. Az egészségfejlesztő testmozgás előmozdítását segítő módszerek feltárása: tanulmány | leporelló | brosúra | tanulmánykötet
  2. Társadalmi befogadás a sportban és a sport által: hátrányos helyzetűek, fogyatékossággal élők és nők sportja: tanulmány | leporelló | brosúra | tanulmánykötet
  3. Oktatás, képzés és képesítések a sportban és sportolói kettős karrier a köz- és felsőoktatásban: tanulmányleporelló | brosúra
  4. Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül: tanulmány | leporelló | brosúra | tanulmánykötet
  5. A jó kormányzás a sportban: tanulmány | leporelló | brosúra | tanulmánykötet
  6. Jó gyakorlatok a sportszervezés és sportmenedzsment területén
  7. Innovatív és kreatív kommunikációs, média- és marketing tartalmak az egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában:


A projekt keretében a fenti hét téma mellett sor került

  • egy önálló adatbázis alapú szabadidősport portál kifejlesztésére www.mozgasmonitor.hu címen amely tájékoztatást nyújt az egészségfejlesztő testmozgással összefüggő aktuális magyar adatokról, sportmenedzsment, sportszervezési és sporttudományi szempontból releváns információkról.
  • egy átfogó adatgyűjtésre a diák-, hallgatói és szabadidősport területén: sportlétesítmények, szervezeti és humán (sportszakember) adatok felmérése, mely adatok a www.mozgásmonitor.hu portál alapját képezik.
  • és a módszertani eredmények ismertetésére és tudatosítását szolgáló érzékenyítő és szemléletformáló rendezvények szervezésére a megyei és fővárosi szintű döntéshozók-vezetők, igazgatási szakemberek számára (ld. beszámoló).

A projekt összefoglalása